Obchodní podmínky

 

1. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.

   Společnost Drevoastavba ING s.r.o., provozovatel obchodu www.shop.drevoastavba.com prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě tyto údaje třetí straně neposkytujeme. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

 

2. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

   Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem a o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. Pro potvrzení objednávek, kde se doprava stanovuje individuálně (např. při odběru nad 10 kg apod.), Vás zkontaktujeme telefonicky nebo e-mailem za účel odsouhlasení ceny dopravy. Po odsouhlasení se doplní cena dopravy a objednávka se stává závaznou.

 

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

   Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu prodej@drevoastavba.com.

 

4. PLATBA, DOPRAVA

   Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Zákazník objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. Pro kontrolu obdrží zákazník do 24 hodin potvrzující email. 

 • Platba převodním příkazem - platbu provedete bankovním převodem na náš účet. Zásilka bude odeslána ihned po připsání částky na náš účet. Platba převodem je zdarma. ​Úhrada zboží je prováděna převodním příkazem a to ve výši 50% při objednání a 50% při expedici zboží.

 • Platba dobírkou – objednané zboží spotřebitel zaplatí při jeho převzetí. Úhradu doplatku kupní ceny lze provést dobírkou. Platba dobírkou stojí 39,- Kč. Tento způsob platby se týká objednaného zboží v celkové hodnotě nepřesahující 10 000,- Kč.

 • Hotově - při osobním převzetí zboží.

   ​Objednané zboží do 30 kg Vám zašleme obchodním balíkem České pošty nebo službou PPL. Za tuto službu bude připočteno k celkové ceně zásilky dopravné. U objednaného zboží o hmotnosti nad 30 kg je zboží doručováno individuálně dohodnutou dopravou. Po odeslání objednávky Vám bude zaslán navrhnutý způsob dopravy i s uvedením její přesné ceny. Po Vašem odsouhlasení bude tato částka připočtena k celkové objednávce. 

 

Postup při přebírání zásilky:

 • Zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou.

 • V případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte. Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat.

 • Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte. Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodili, obal ve vlastním zájmu nevyhazujte a nějakou dobu uschovejte.

 • Platba za zboží a dodání probíhá dle standardních podmínek České pošty a PPL a zasíláme pouze zboží do celkové hmotnosti 30 kg.

 

5. DODACÍ LHŮTA

     Dodací lhůta je do 10 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

 

6. DODÁNÍ DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÍHO LISTU

   Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou. Záruční list výrobce, pokud je výrobcem dodáván, zasíláme potvrzený. U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad za předpokladu, že obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo (jde-li o právnickou osobu), nebo bydliště (jde-li o fyzickou osobu).

 

7. ODSTOPUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

    Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

 • kontaktujte nás na tel. čísle 777204221 a dohodněte si způsob vrácení zboží

 • zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno s kopií dokladu o koupi

 • náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník

 • peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy

   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

8. REKLAMACE A ZÁRUKA

   Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace vyřídíme s Vámi individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Informace o nejbližším servisním středisku Vám poskytneme telefonicky nebo e-mailem. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním;
b) nesprávným použitím výrobku;
c) nesprávným skladováním.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud : 


1. Výrobek byl poškozen při přepravě. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je kupující povinen ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

 

Postup při reklamaci:

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně.
2. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu.
3. Zákazník se může o průběhu reklamce informovat e-mailemna adrese dotazy@drevoastavba.com
4. O ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem.


   Společnost Drevoastavba ING s.r.o., provozovatel obchodu www.drevoastavba.com, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62297.

Kategorie