Pískové zemní filtry

Pískové filtry – zemní

   Zemní pískový filtr je používán jako druhý stupeň přečištění odpadních vod. Je naplněn štěrkopískem a zapojuje se za trojkomorový septik. Voda z tohoto filtru dosahuje přečištění až 98%Za zemní pískový filtr je ideální zapojení nádrže na jímání užitkové vody. Tuto vodu je pak možno využívat například k mytí automobilu, zavlažování zahrady, splachování toalety... Další možností je vyústění přímo do kanalizace.

Princip zemního pískového filtru:

   Ukládá se do země. Jeho konstrukce je samonosná – nemusí se obetonovávat, pouze se obsype. Částečně přečištěná voda ze septiku vtéká do pískového filtru, který je naplněn štěrkopískem o různé zrnitosti. Voda proteče vrchní drenážní trubkou a poté přes pískovou směs, která vodu přečistí. Přečištěná voda je poté jímána drenážní trubkou na dně zemního filtru a poté odtéká do jímané nádoby nebo odtéká do kanalizace. Náplň má životnost 5-7 let v závislosti na znečištění odpadní vody vtékající do filtru.

Výhody zemního pískového filtru:

   Největší výhodou zemního filtru je jeho minimální údržba a vysoká výkonnost přečištění odpadních vodNa rozdíl od klasické čističky odpadních vod ČOV nevyžaduje údržbuDalší výhodou je cena, která je několikanásobně nižší než cena ČOV.