Septiky samonosné

   Kvalitní certifikované septiky slouží jako první stupeň biologického a mechanického přečištění odpadních vod. Septiky jsou opatřeny 3-komorovým systémem. V jednotlivých komorách se odpadní vody usazují, tvoří kal, který vyhnívá. Za septik je vhodné připojit zemní pískový filtr jako 2. stupeň přečištění. Z vrchního vstupního otvoru máte přístup do všech komor, takže můžete kontrolovat obsah septiku bez problémů. Plastové septiky jsou opatřeny přítokem a odtokem, dle Vašeho přání. Pro snížení frekvence vývozu je vhodné do septiku sypat bakterie, které rozkládají nahromaděný kal. Použití je vhodné zejména pokud chcete napojit Váš dům na kanalizaci, popřípadě používat přečištěnou vodu k užitkovým účelům v kombinaci s pískovým filtrem.